Školní parlamenty na Liberecku

Podporujeme komunikaci mezi jednotlivými zástupci školních parlamentů, a to i pedagogů, kteří doslova věnují svůj čas rozvoji školy i žáků.

Vzájemná inspirace

Řízeně podporujeme výměnu dobré praxe a postupů, zároveň umožňujeme žákům sdílet svoje úspěchy i neúspěchy.

Podpora při změnách

Každá změna bolí. Pokud budou chtít žáci i Vy něco na školách měnit, budeme Vás podporovat nejen technikami a metodami, ale i reálnou podporou vůči zřizovateli.

Hledání cest

Každý problém a každá výzva má svá řešení. Už jen tím, že se setkáme a budeme řešit východiska, je veliká pravděpodobnost, že nějaké východisko nalezneme.

INSPIROMAT je setkání žáků a pedagogů ze ZŠ, kteří jsou aktivní ve skolních parlamentech. Hledat inspiraci pro práci ve školních parlamentech je poměrně složité. Neexistuje příliš mnoho metodik, často není kryté financování učitelů, ani pomůcek, natož pak aktivit, které by si žáci mohli vymyslet. Přesto má velký smysl podporovat žáky a zapojovat je do chodu školy v takové míře, která je ideální. Mno jo, ale kde vzít tu ideální míru?

„Mnohému jsem se naučil u svých učitelů, ještě více u svých druhů, ale nejvíce u svých žáků.“

Talmud

…nebudeme si hrát na to, že všemu rozumíme. Co ale umíme, je spojovat žáky a umožnit jim samotným nadefinovat tu míru, vybrat stěžejní témata, otevřít diskusi žáků a reprezentantů města, a to s ohledem na hranice stanovené předpisy a možnostmi škol v našem regionu a času pedagogů.

V rámci Inspiromatu mají zástupci škol i učitelé možnost potkat se a seznámit s dalšími realizátory školních parlamentů na Liberecku. Krom seznámení budeme otevírat společná témata a výzvy a hledat optimální řešení. Pro pedagogy bude sloužit tzv. učitelský koutek, v rámci kterého mohou sdílet postupy a možnosti, jak zefektivnit práci školního parlamentu na své škole.

Antonín Ferdan, facilitátor setkání Inspiromatu

Na setkání budou přizváni i zástupci univerzity. První setkání bude více široké, další už budou pořádána více tematicky s účastí zástupců města.

S kým se setkáte?

Jsme lektoři, facilitátoři a milovníci dialogu. Vzděláním i praxí jsme občankáři s praxí ve školních parlamentech. Zároveň podporujeme struktoravný dialog mládeže.
Martin Jeništa

Martin Jeništa

Koordinátor MAP II

Učitel, koordinátor projektu, sportovec a nadšenec do dialogu a spolupráce se školami.

Registrace na INSPIROMAT vol. III